Velkommen til

       iBIM as

    din samarbeidspartner for

  utvikling og bruk av BIM

 

Daglig leder: Eilif Hjelseth
Mobil:            952 66 100

Skype:           eilif.hjelseth

E-post:          eilif@ibim.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIM-student info

BIM relaterte studentoppgaver  - svært nyttig – lær av andre J

 

2014

buildingSMART Norge seminar @ HIOA:14  16.januar 2014

 

2013

buildingSMART Norge seminar @ HIOA:13  23.januar 2013

buildingSMART Norge seminar @ UMB:13    3. april 2013

buildingSMART Norge seminar @ NTNU:13   9. april 2013

buildingSMART Norge seminar @ HIG+FI:13  5.november 2013

buildingSMART Norge seminar @ HIALS:13  12.november 2013

 

 

BIM kurs

- Bedriftsinterne kurs

      BIM kurs tilrettelagt for din bedrift. Ta kontakt for nærmere informasjon

- Tilrettelegging

      tilrettelegging av intern BIM programvareopplæring i samarbeid med programvareleverandør

- Kompetansekartlegging

      kompetansekartlegging og utvikling av opplæringsplaner

Arranangør av GreenBIM i samarbeid med Catenda

 

BIM prosess

- utvikling av BIM gjennomføringsplaner

- utvikling av BIM manualer / IDM-er

- spesifikasjoner for informasjonsleveranser (IDM-er)

Modellsjekking / regelutvikling

- utvikling av regler for modelsjekking

  -- paramteriesering av regler i Solibri Model Checker

  -- spesifikasjon av nye regelsett som kan implementeres i Solibri Model Checker

- kurs i tverrfaglig kvalitetskontroll / bruk av Solibri Model Checker

 

Andre løsninger

Ta kontakt for nærmere opplysninger og hvilke løsninger som kan tilbys!