Presentasjoner fra

buildingSMART Studentseminar @ HiOA:13

 

   

Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 23. januar 2013 fra kl. 09:15 til 16:00

 

 

Kl.

Tema

Organisasjon / bedrift

Logo og link

08:45

   Registrering

 

 

 

Info om studentseminaret

 

 

 

09:15

Info om buildingSMART Norge Studentseminar@HiOA:13
- Behovet for samspill næringsliv og utdanning

 

buildingSMART Norge,

Eilif Hjelseth

09:30

Praktisk bruk av BIM hos entreprenør

- Eksempler fra gjennomførte prosjekter

 

NCC,
Øyvind Børstad

NCC

 

10:00

   Kort pause, 15 min.

 

 

 

10:15

Praktisk bruk av BIM (VDC) hos entreprenør
- Eksempler fra gjennomførte prosjekter

 

Veidekke,
Asle Resi

VEIDEKKE logo

10:45

Erfaring fra studie til eget selskap
-BIM Consult, startet av studenter fra Fagskolen i Oslo

 

BIM Consult,
Harald Onarheim

 

11:30

   Lunsj, 45 min.

 

 

 

12:15

buildingSMART – Open BIM
- Kort introduksjon til buildingSMART  verktøyene og jobbing  med studentoppgaver

buildingSMART Norge,
UMB/ IMT- Digitale UMB
Eilif Hjelseth

Biogram for 1. januar 2007

12:45

BIM prosjektering i praksis, rådgivende ingeniør

- Eksempler fra gjennomførte prosjekter

 

 

SWECO Norge,
Kaare Kleven

 

13:15

Praktisk bruk av BIM hos entreprenør
- Eksempler fra gjennomførte prosjekter

 

AF Gruppen,
Inge Handagard

AF GRUPPEN

 

13:45

   Kort pause, 15 min.

 

 

14:00

Prinsipper og praksis: BIM i alle byggefaser
 - Statsbygg systemer for BIM prosjektering
- Eksempler fra gjennomførte prosjekter

 

Statsbygg,
Øystein Graffer,

14:30

BIM fra start til slutt

Nye Østfold Sykehus

 

Helse Sør Øst,

Kjell Ivar Bakkmoen
Presentert av E. Hjelseth pga sykdom

 

http://www.helse-sorost.no/SiteCollectionImages/HelseSorOst_stor.png

 

15:00

Nye prosjekteringsmetoder 

- Fra faraos tid til fremtiden

Forsvarsbygg,
Knud Fredrik Mohn

 

Forsvarsbygg logo image

 

15:45

Oppsummering, spørsmål

 

YouTube videoer

buildingSMART Norge,

Eilif Hjelseth

 

 

16:00

   Avslutning